Internal blinds in the aluminium-glass cover

example graphic

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firma "KERIM" w Łańcucie podjęła się trudu opracowania żaluzji w osłonie aluminiowo-szklanej. Jej konstrukcja jest zgodna z najnowszymi rozwiązaniami pozwalającymi w pełni zabezpieczyć duże wymagania jakościowe w czasie użytkowania. Autorski projekt zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem W 108107 pozwala na osiągnięcie wysokich walorów estetycznych oraz bardzo dobrą funkcjonalność montowanych żaluzji. Doskonałe rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia możliwość montowania wszystkich obiektach, a zwłaszcza w szpitalach, bankach, hotelach, biurowcach itp.

Wśród wielu zalet montowa­nych żaluzji do najważniejszych należy zaliczyć:
- możliwość pełnej regulacji natężenia oświetlenia,
- docieplenie okna poprzez dodatkową szybę,
- możliwość demontowania osłony aluminiowo-szklanej
co pozwala na pełną konserwację żaluzji oraz dogodne przeprowadzanie dezynfekcji, odkażania i utrzymania żaluzji w idealnej czystości.

Powyższe walory gwarantują spełnienie surowych norm oraz zaleceń służb sanitarno ­ epidemiologicznych.

Potwierdzeniem szczególnych zalet opracowanej żaluzji są wysokie oceny użytkowników, a przede wszystkim służb medycznych szpitali: Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przekrój przez okno z żaluzją

example graphic